Přejít k obsahu

Fakulta filozofická se představuje ...

Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost.

Fakultu filozofickou ZČU v současné době tvoří Katedra filozofie, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků, Katedra archeologie, Katedra antropologických a historických věd a Katedra sociologie.

Studijní programy Fakulty filozofické ZČU byly vytvořeny tak, aby vhodně doplňovaly nabídku studijních programů ostatních českých vysokých škol a vycházely vstříc aktuální struktuře vzdělání v zemích Evropské unie.

Zájemcům z celé České republiky i zahraniční se na Fakultě filozofické ZČU nabízejí tříleté bakalářské studijní obory Humanistika, Sociální a kulturní antropologie, Archeologie, Cizí jazyky pro komerční praxi, Blízkovýchodní studia, Politologie, Mezinárodní vztahy a východoevropská studia, Sociologie, Obecné dějiny, Moderní dějiny a Mezinárodní vztahy - britská a americká studia, dvouleté magisterské studijní obory Teorie a filosofie komunikace, Sociální a kulturní antropologie, Archeologie, Kulturní antropologie Předního východu, Antropologie populací minulosti, Evropská kulturní studia, Politologie, Moderní dějiny, Analytická filozofie a filozofie vědy, Mezinárodní vztahy, Učitelství pro střední školy: kombinace Základy společenských věd - Geografie a Sociologie, doktorské studijní obory Teorie a dějiny vědy a techniky, Etnologie, Politologie a Archeologie.

Studium Fakulty filozofické ZČU umožňuje získat kromě vzdělání ve zvoleném oboru rovněž kvalitní jazykové znalosti, intelektuální flexibilitu, kreativitu a mezioborový a všeobecně kulturní rozhled, jež jsou zárukou dobrého profesionálního uplatnění na nesmírně dynamickém a proměnlivém trhu práce jednadvacátého století.

Pro vědecké bádání na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni je příznačná interdisciplinarita, podmíněná skladbou studijních programů a zaměřením přednášejících. Tato mezioborová orientace by měla být doplněna a vyvážena důsledným navazováním styků, spolupráce a výměn s domácími i zahraničními vysokoškolskými a vědeckými institucemi.

Fakulta a její katedry spolupracují se zahraničními univerzitami v rámci programu Erasmus-Sokrates při uskutečňování studentské a učitelské výměny a udržují kontakty s univerzitami v Evropě a Severní Americe.

Dlouhodobým záměrem Fakulty filozofické ZČU je vybudovat významné středisko vzdělanosti a bádání, které svým působením přispěje k všestrannému intelektuálnímu, duchovnímu i hospodářskému vzestupu západočeského regionu a jež se zařadí mezi přední vysokoškolské instituce v zemi.

Patička